TRANG THÔNG TIN MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

Quay lại

Vì sao 2 phó chánh thanh tra tỉnh Quảng Bình phải kiểm điểm?

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu 2 phó chánh thanh tra tỉnh này kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì có khuyết điểm trong việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.


Ngày 12-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết cơ quan này vừa tổ chức kỳ họp để xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng.


Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Bình


Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Ước - Bí thư Đảng ủy, phó chánh Thanh tra tỉnh - và ông Đoàn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Kết quả, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy các ông Nguyễn Văn Ước và ông Đoàn Anh Tuấn còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc tham mưu, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân nên đã yêu cầu hai ông này và một số người có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Về báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng nêu trên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Đối với báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Quảng Ninh; Đảng ủy Quân sự tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài chính của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra tài chính đảng.

HOÀNG PHÚC

Theo Người lao động

Link gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/vi-sao-2-pho-chanh-thanh-tra-tinh-quang-binh-phai-kiem-diem-20220712184638097.htm

Cùng chuyên mục