TRANG THÔNG TIN MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

Quay lại

Hà Tĩnh: Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số và sớm triển khai mạng di động 5G

Ngày 02/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ TT&TT (Cục Chuyển đổi số quốc gia) tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, đại diện lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh: đại diện, lãnh đạo các Sở ban ngành cùng nhiều cán bộ chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã ở Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng trao đổi, giới thiệu chung về chuyển đổi số; chiến lược chuyển đổi số quốc gia; chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh và khuyến nghị, cảnh báo một số vấn đề, nội dung liên quan.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng tham dự và chia sẻ, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết: "Chuyển đổi số là một hành trình dài. Trên hành trình đó, có những thứ mà chúng ta chưa biết, chưa rõ cách làm. Năm 2021, 2022 là năm chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau khám phá, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thành công và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Con đường chuyển đổi số của Việt Nam từ đó cũng đã dần được định hình.”

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết và Đề án về Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định rõ quan điểm về chuyển đổi số là quá trình thường xuyên, lâu dài và trách nhiệm của chính quyền các cấp, cũng như mọi thành phần kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn tỉnh; là giải pháp để giải quyết các điểm nghẽn trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chuyển đổi số là quá trình giải rất nhiều bài toán từ dễ đến khó và rất khó nhưng tất cả đều chưa có tiền lệ nên yếu tố về con người và nhận thức đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong thời gian qua, sau khi có Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về chuyển đổi số, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai nhiều nội dung, giải pháp; đã ứng dụng hiệu quả nhiều nền tảng số phục vụ trong quản lý nhà nước, điều hành tác nghiệp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là tổ chức thực hiện Đề án 06, Hà Tĩnh đã và đang triển khai đồng bộ, hiệu quả; đã kết nối thành công các nền tảng dữ liệu số quốc gia liên quan để cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị.


UBND tỉnh Hà Tĩnh nhờ Bộ hướng dẫn các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chính sách về tỷ lệ chi Ngân sách nhà nước tối thiểu hằng năm cho chuyển đổi số về thể chế. Hỗ trợ xoá trắng vùng lõm mạng di động 4G và mạng cáp quang đối với 100% địa bàn dân cư của tỉnh, sớm triển khai mạng di động 5G tại Hà Tĩnh…

Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ một số vấn đề như: nhân lực, An toàn thông tin, Chính quyền số, Kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh…

Hoài Thanh

Theo Kinh tế & Đồ uống

Link gốc: https://kinhtedouong.vn/ha-tinh-hoi-nghi-pho-bien-kien-thuc-ve-chuyen-doi-so-va-som-trien-khai-mang-di-dong-5g-93246.html

Cùng chuyên mục